Bixi Lacag

Hoos ku bixi qaansheegad aan wanaagsanayn

Buuxi foomka hoose. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid na soo wac 800-992-6026 .

Sahami Boggayaga FAQ si aad jawaabaha su'aalaha caadiga ah u hesho

Ballantaada Qabso Maanta

Haddii adiga ama qof aad jeceshahay uu la nool yahay cillad dhiig-bax, la xiriir HOC si aad u hesho daryeel shakhsi ahaaneed oo dhaafsiisan daaweynta bukaan-socodka. Kooxdayada khubarada ah ayaa kaala shaqayn doona sidii aad u samayn lahayd qorshe daryeel oo dhamaystiran kaas oo ka hadlaya baahiyahaaga gaarka ah oo kaa caawinaya inaad ku noolaato noloshaada ugu fiican.

800-992-6026